1/8
Witam na stronie  Sluzby litugicznej ministranci lektorzy
Modlitwy przed i po słuzeniem

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię "Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją".
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

UPCOMING EVENTS
lso.jpg
ministranci-300x294.jpg
f0mlody785093555.jpg
ministranci-300x209.jpg

KTO TO JEST MINISTRANT?

  • Ministrant jest  POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej.

  • Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną – BOŻĄ rzeczywistość.

  • Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

1292171871_by_browarex_600.jpg

Najliczniejszą grupę służby liturgicznej stanowią ministranci i lektorzy. Są ubrani w sutanki, komeżki, niektórzy w alby. Stoją najbliżej ołtarza, usługując celebransowi, aby ten godnie odprawił Najświętszą Ofiarę. Służą nie tylko podczas Mszy świętych, ale także podczas nabożeństw. Ministrantem może zostać chłopiec, od drugiej klasy szkoły podstawowej. Powinien on odznaczać się zainteresowaniem Mszą świętą, samozaparciem (dotyczy głównie wstawania na ranne Msze święte), wolą służenia przy ołtarzu, modlitwą, nie sprawiający kłopotów wychowawczych. Przed przyjęciem w grono służby liturgicznej zostaje kandydatem. Jego kandydatura trwa jeden rok, po czym nadchodzi czas zostania ministrantem.

Do obowiązków ministranta należy: dzwonienie dzwonkami na każde wejście służby liturgicznej wraz z księdzem oraz podczas Mszy świętej, podawanie ampułek z winem i wodą, przynoszenie kielicha, usługa do pateny w czasie udzielania Komunii świętej, posługa wobec kadzidła, mirry, krzyża, świec podczas uroczystej procesji, Mszy świętej, nabożeństwa.

Służba ministrancka nie jest, jakby się to wydawało, łatwa. Wymaga ona koncentracji i powagi. Poza tym, Ministrant, który służy przy ołtarzu Pana, powinien dawać dobry przykład w każdej sytuacji życia.

Najliczniejszą grupę służby liturgicznej stanowią ministranci i lektorzy. Są ubrani w sutanki, komeżki, niektórzy w alby. Stoją najbliżej ołtarza, usługując celebransowi, aby ten godnie odprawił Najświętszą Ofiarę. Służą nie tylko podczas Mszy świętych, ale także podczas nabożeństw. Ministrantem może zostać chłopiec, od drugiej klasy szkoły podstawowej. Powinien on odznaczać się zainteresowaniem Mszą świętą, samozaparciem (dotyczy głównie wstawania na ranne Msze święte), wolą służenia przy ołtarzu, modlitwą, nie sprawiający kłopotów wychowawczych. Przed przyjęciem w grono służby liturgicznej zostaje kandydatem. Jego kandydatura trwa jeden rok, po czym nadchodzi czas zostania ministrantem.

Do obowiązków ministranta należy: dzwonienie dzwonkami na każde wejście służby liturgicznej wraz z księdzem oraz podczas Mszy świętej, podawanie ampułek z winem i wodą, przynoszenie kielicha, usługa do pateny w czasie udzielania Komunii świętej, posługa wobec kadzidła, mirry, krzyża, świec podczas uroczystej procesji, Mszy świętej, nabożeństwa.

Służba ministrancka nie jest, jakby się to wydawało, łatwa. Wymaga ona koncentracji i powagi. Poza tym, Ministrant, który służy przy ołtarzu Pana, powinien dawać dobry przykład w każdej sytuacji życia.

ministranci-300x294.jpg
Zbiurki Ministrantów
12 JAN

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

28 JAN

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

05 FEB

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

CONTACT US

500 Terry Francois Street

San Francisco, CA 94158   

​Tel: 123-456-7890 

​Fax: 123-456-7890    

info@mysite.com

FOLLOW US
SCHOOL NEWS

July 30, 2023

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. 

July 23, 2023

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. 

July 12, 2023

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.